Hoe de virtuele wereld de reële wereld helpt

In zijn online colleges bespreekt Dr. ir. Willem-Paul Brinkman van de TU Delft altijd erg leuke onderzoekjes. Zo ook het college van afgelopen week over hoe emoticons/virtuele poppetjes ons kunnen helpen met verbeteringen betreffende onze gezondheid. Onderzoek saai? Niet als Brinkman ze bespreekt!

Emoticons helpen
Virtuele emoticons, uh wat? Een persoon in virtual reality! Een emoticon, karakter of persoon kan virtueel worden ingezet als persoonlijke coach en assistent. Zo worden ze gebruikt om onze gezondheid te verbeteren en hierin te assisteren: net echt! Bijvoorbeeld coaches die ons helpen en steunen tijdens het afvallen en virtuele zusters die helpen in de verpleging. Een virtueel karakter kan mensen aansturen om te gaan sporten of ervoor zorgen dat ze hun dieet beter volhouden. De mens is erg beïnvloedbaar en we imiteren zelfs computers die een bepaald gedrag nadoen. Een poppetje dat vragen stelt, wordt dan ook behandeld als een echt persoon.

virtual box

Sociale interactie met een computer
Hoe kan het dat een computer als mens kan fungeren? Er is onderzocht of het een verschil maakt als een vragenlijst over de werking van een specifieke computer wordt ingevuld op de betreffende computer of op een ander apparaat. Als de computer op een andere computer wordt beoordeeld zijn mensen minder positief dan wanneer het wordt beantwoord op de computer waar het over gaat. We zijn dus daadwerkelijk ook beleefd tegen een computer! Sociale interactie is een fundamentele behoefte en als we met een computer communiceren wordt dit automatisch ook sociale interactie. Dit heeft als gevolgd dat de computer (met virtuele assistent of coach wordt behandeld als een mens.

Afvallen met virtueel karakter
Onder 118 mensen met als doel gezonder te gaan leven is onderzocht of hiervoor virtual reality kan worden ingezet. De vooruitgang van de afvallers werd op een website bijgehouden. De 118 mensen werden in twee groep verdeeld waar bij een groep een virtueel karakter werd toegevoegd en bij de andere niet. Dit karakter gaf commentaar op de goede en slechte resultaten die werden ingevoerd. Wanneer er geen resultaat werd behaald vertelde het karakter de persoon ‘ dat het de volgende keer vast weer beter zou gaan’. Bij een goed resultaat opperde het karakter ‘ vooral zo door te gaan en goed bezig te zijn’. Wat bleek? De groep die de website gebruikte waarbij een virtueel karakter was toegevoegd waren gemotiveerder, bereikte hun doelen vaker en vielen gemiddeld 1,5 kg meer af dan de groep zonder virtueel karakter!

virtual doctor


Assistentie in de zorg
Ook in de zorg wordt onderzocht of virtuele karakters kunnen worden ingezet als verpleging. Zo is er een programma ontwikkeld dat patiënten met een virtuele zuster laat kletsen over hoe ze zich voelen. Het virtuele karakter vraagt naar de gezondheid en toont empathie en begrip voor de patiënt. Het blijkt dat 75% van de onderzochte personen een virtuele zuster prima vond. Hoe kan dit? In een ziekenhuis heeft het personeel het vaak erg druk en zijn ze haastig. De patiënt wil het de zuster dan ook liever niet te moeilijk maken en vraagt minder tijd. Een virtuele zuster neemt echter wel uitgebreid de tijd voor een patiënt tijdens een virtueel gesprek. Patiënten hebben hierbij wel een voor keur voor een virtuele arts mét een doktersjas. Ondanks dat het een neppe arts is straalt dit zelfs virtueel meer vertrouwen uit.

Kortom: de virtuele wereld kan de reële wereld ondersteunen. Wij geloven dat de virtuele coach de toekomst is. Door de toenemende vergrijzing en chronische ziektes zal de behoefte aan virtuele ondersteuning toenemen. Hiernaast kunnen virtuele karakters worden ingezet als motivatie voor dingen waarvan we al weten dat ze slecht of juist goed zijn. Een coach kan dan helpen om tot actie aan te zetten. Een gelukkigere en slankere toekomst tegemoet zien met virtual reality!

Deel deze pagina